A A A

o firmie

Spółka Lonar powstała 1 kwietnia 2008 roku na skutek wydzielenia z PBG SA na zasadach outsourcingu zadań realizowanych przez pion administracji i bezpieczeństwa. Wówczas działalność trzydziestoosobowego zespołu koncentrowała się głównie na świadczeniu usług administracyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej PBG.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz posiadanemu potencjałowi spółka Lonar jest w pełni przygotowana do świadczenia kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętej administracji oraz wsparcia multimedialno-technicznego dla obecnych i przyszłych Klientów.