A A A

energetyka

-  Modyfikacja instalacji elektrycznych, wodnych, gazowych

-  Świadczenie usług w zakresie dozoru i eksploatacji rozdzielni energetycznych SN

-  Świadczenie usług w zakresie dozoru dla:

- wysokoparametrowych kotłów wodnych, parowych oraz sieci i instalacji cieplnych
- urządzeń prądotwórczych do 6,6 kV,

-  Montaż oraz wykonywanie prac serwisowych klimatyzatorów i klimakonwektorów

-  Nadzorowanie prac serwisowych agregatów prądotwórczych i elektrociepłowni tzw. kogeneracji

(skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej)

-  Usuwanie awarii zasilania elektrycznego

-  Wykonywanie badań jakości zasilania,  również w punkcie przyłączenia odnawialnych źródeł energii

(weryfikacja pod względem aktualnie obowiązujących wymagań prawnych)

-  Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych/ochronnych instalacji elektrycznych (do 1kV)

-  Wykonywanie badań z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

-  Organizowanie prezentacji/konferencji/szkoleń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

(ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wodnej oraz wiatrowej)

 

Kontakt:

 

Krzysztof Dorna
kierownik ds. administracji i inwestycji
tel.: +48 61 66 46 342   
kom.: +48 691 476 248
email: krzysztof.dorna@lonar.pl